Magnolia

Magnolia jest wiodącą na świecie komponowalną platformą cyfrowego doświadczenia, z ponad 450 klientami korporacyjnymi, tysiącami wdrożeń Community Edition i ponad 200 certyfikowanymi partnerami Magnolia na całym świecie. Założona w Szwajcarii w 1997 roku Magnolia pozwala zbudować komponowalną platformę DXP dostosowaną do Twoich rzeczywistych potrzeb. Ujednolicając Twój unikalny stos technologiczny - od starszych systemów po najnowsze martech - Magnolia pomaga tworzyć w pełni zintegrowane doświadczenia klientów i przyspiesza dostarczanie usług cyfrowych. Stwórz prawdziwie złożoną firmę, konsolidując wszystkie treści w jednym centrum treści i łącząc dowolne źródło danych, aplikację lub kanał za pomocą łatwych integracji. Następnie usprawnij pracę zespołów dzięki ujednoliconemu interfejsowi tworzenia i jednemu płynnemu przepływowi pracy, umożliwiając każdemu użytkownikowi biznesowemu łatwe tworzenie spersonalizowanych, zoptymalizowanych doświadczeń. Dzięki 100% skuteczności projektów, Magnolia jest kompozytowym DXP wybieranym przez wiodące przedsiębiorstwa z różnych branż, od bankowości i ubezpieczeń, po media, hotelarstwo i handel detaliczny, w tym American Express, JetBlue, The New York Times, CNN, Sanofi, Sainsbury's, Generali i Ping An.

Meet Retail by MAGO 15 kwietnia, 2024
Meet Digital by WHITES 15 kwietnia, 2024
Wspólna scena 15 kwietnia, 2024